wyszukiwarka zaawansowana
♥ Reklamacje i zwroty

Zwrot towaru

Każdemu Klientowi, przysługuje prawo zwrotu dostarczonego towaru w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki lub jego osobistego odbioru. W tym celu, w wyżej wymienionym terminie, jesteście Państwo zobowiązani wysłać do Sprzedającego pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy, na adres sklep@kochamkosmetyki.pl. Powinniście Państwo zwrócić towar Sprzedającemu, w stanie niezmienionym, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia o zamiarze odstąpienia od umowy sprzedaży na adres: Brodr. Jorgensen, ul. Gorzowska 7, 65-127 Zielona Góra z dopiskiem: „Zwrot towaru - kochamkosmetyki”.

Zwracany przez Państwa Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Brodr. Jorgensen SA zwróci w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Brodr. Jorgensen SA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Reklamacja towaru

Jeżeli towar zakupiony w Sklepie posiada wady stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży, może być reklamowany z zachowaniem warunków i terminów reklamacji określonych w odpowiednich przepisach prawa.

Możecie Państwo złożyć reklamację drogą pocztową, poprzez odesłanie towaru, wraz z opisem wady i dowodem zakupu na arkuszu „Druk reklamacji”, na adres: Brodr. Jorgensen, ul. Gorzowska 7, 65-127 Zielona Góra z dopiskiem: „Reklamacja - kochamkosmetyki”. W maksymalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego reklamowanego towaru, otrzymacie Państwo informację o rezultacie rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki, wyśle Państwu produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci Państwo pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie Państwu odesłany wraz z uzasadnieniem odrzucenia reklamacji.

Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl