wyszukiwarka zaawansowana
♥ Polityka prywatności
 1. Brodr. Jorgensen. SA jako właściciel oraz prowadzący sklep internetowy kochamkosmetyki.pl przykłada szczególna wagę do ochrony prywatności jego użytkowników. Brodr. Jorgensen. SA w ramach obowiązującego prawa zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom trzecim jak też przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.

 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Brodr. Jorgensen. SA z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Gorzowskiej 7, który jest jednocześnie administratorem danych. Zbiór danych użytkowników zgłoszony został Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i zarejestrowany jest pod numerem R 025096/13

 3. Podanie danych osobowych jest każdorazowo uzależnione od zgody użytkownika sklepu. Dane dotyczące imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, niezbędne są w celu:

  • Kontaktowania się z klientem w celu realizacji umowy sprzedaży,

  • Zawarcia umowy sprzedaży oraz wystawienia dokumentu sprzedaży,

  • Jeśli zostanie wyrażona na to dodatkowa zgoda, w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych kochamkosmetyki.pl

  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

  • rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 4. Brodr. Jorgensen. SA zapewnia swoim klientom prawo dostępu do swoich danych oraz ich modyfikacji – na stronach kochamkosmetyki.pl Każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane naszych klientów są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

  • Rozporządzeniu z dnia 29.05.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 5. Brodr. Jorgensen. SA stosuje pliki „Cookies”. Informacje pozyskane za pomocą tych plików pozwalają dostosować nasze usługi do indywidualnych potrzeb naszych klientów, jak również służą do opracowania statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl